Národná rada SR schválila zákon roka

Národná rada SR dnes schválila Zákon o štátnom rozpočte na rok 2014. Príjmy štátneho rozpočtu sú v budúcom roku plánované na úrovni 14,108 mld. eur, výdavky majú dosiahnuť 17,392 mld. eur a schodok štátneho rozpočtu 3,283 mld. eur. Deficit verejných financií má klesnúť na 2,64 % HDP.

Veľkosť konsolidačných opatrení na dosiahnutie tohto cieľa v roku 2014 predstavuje 1,6 % HDP. Napriek pokračujúcej snahe konsolidovať verejné financie rozpočet nezabúda ani na prioritné oblasti. Výdavky na priority, ktorými sú vzdelávanie, sociálna oblasť a infraštruktúra, rastú aj v pomere k HDP a aj ako podiel na celkových konsolidovaných výdavkoch.

Rozpočet na roky 2014 až 2016 vytvára predpoklady na to, aby sme na jednej strane znížili deficit a na strane druhej podporili ekonomický rast, podporili rast zamestnanosti  a zlepšili životnú úroveň ľudí na Slovensku,“ povedal podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír.

Z hľadiska zníženia deficitu verejných financií na 2,64 % HDP a financovania priorít je kľúčový úspešný boj proti daňovým únikom, vďaka čomu sa podarilo zlepšiť výber daní. Len pri DPH sa v tomto roku podarilo vďaka vyššej efektivite získať dodatočných 255 mil. eur. Preto bolo možné navýšiť zdroje pre oblasť zdravotníctva o 52 mil. eur, sociálnych služieb o 10 miliónov eur, pre kapitolu školstva na platy učiteľov o 30 miliónov eur a cestnú infraštruktúru o 92 miliónov eur.

Podobne, ako pri príprave rozpočtu na rok 2013, aj pre budúci rok Ministerstvo financií SR počíta  s rezervami. V súvislosti s prijatím opatrení zameraných na boj proti daňovým únikom v oblasti výberu DPH sa očakáva zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu v objeme 250 mil. eur. K predmetnému príjmu sa rozpočtuje rezerva v rovnakej výške vo výdavkoch. K týmto príjmom teda nie sú priradené výdavky štátu. Zároveň bola vytvorená rezerva na platy zamestnancov verejnej a štátnej správy vo výške 68 mil. eur.

Rozpočet verejnej správy na rok 2014 (v metodike ESA95):

2014

v mil. €

v % HDP

Príjmy RVS

26 049

34,38

Výdavky RVS

28 049

37,02

Schodok RVS

-2 000

-2,64

HDP v b. c. v mil. €

75 772,50

 Zdroj: Tlačový odbor Ministerstva financií SR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>