Otvára sa klenotnica výtvarného umenia Košická moderna

Jedinečnú výstavu si môžu návštevníci prezerať v zrekonštruovaných priestoroch Východoslovenskej galérie Košice (VSG) hneď na dvoch miestach. Otvára sa im Košická moderna prezentáciou prác umelcov, ktorí tu tvorili v 20. rokoch minulého storočia. Vtedy sa na niekoľko rokov stali Košice významným medzinárodným centrom moderného umenia.

2013_12_12_k_moderna_f_bachura_000

Zložitá národnostno-politická situácia v okolitých krajinách sem po prvej svetovej vojne priviedla rad umelcov a intelektuálov. Medzi kľúčových slovenských predstaviteľov Košickej moderny patrili Anton Jasusch, Konštantín Bauer, Eugen Krón, krátkodobo tu pobývali avantgardní umelci ako Gejza Schiller, Alexander Bortnyik a ďalší. Najznámejším českým maliarom, ktorý tu krátko pôsobil, bol František Foltýn.

V medzivojnovom období na seba Košice prevzali funkciu kultúrneho a umeleckého centra nadregionálneho významu. Boli rovnocenným kultúrnym bodom v porovnaní s Parížom, Prahou, Weimarom, Viedňou či Budapešťou. Žili tu a tvorili výtvarné osobnosti rôzneho pôvodu a národností, ktoré mali za sebou štúdiá a tvorivé pobyty v Budapešti, Mníchove, Paríži atď. a živo komunikovali s umelcami vo Viedni či v Berlíne. Na trhu sú špičkové diela tohto obdobia prakticky nedostupné. O to vzácnejšie je aspoň takto vidieť spolu vyše dvesto majstrovských obrazov, ktoré sú dnes klenotami výtvarného umenia.

Východné Slovensko sa nachádzalo v zložitej politickej situácii. Neochota uznať nový československý štát a silná väzba na Maďarsko sa riešili obsadením československým vojskom. Košice, vtedy prevažne maďarské mesto, boli od roku 1919 dočasným útočiskom pre rad ľavicových intelektuálov z Maďarska, ktorí tu našli azyl po potlačení Maďarskej republiky rád. Do Košíc prichádzali nemeckí, českí a moravskí modernisti, a tak sa v meste vtedy ojedinelým spôsobom preťali vplyvy maďarskej, českej, slovenskej, poľskej a ukrajinskej umeleckej avantgardy.

Integrujúcou osobnosťou, ktorá spájala umelcov z rôznych krajín, bol pôvodom český kultúrny činiteľ Josef Polák, od roku 1919 riaditeľ Východoslovenského múzea. Z Košíc sa snažil vytvoriť živé umelecké centrum doby, založil tu pod vedením Eugena Króna prvú verejnú umeleckú školu. Ako dosadený predstaviteľ nového štátu sa usiloval o predstavenie nových povojnových tendencií českého umenia.

Košice sú Európskym hlavným mestom kultúry a jedným z kľúčových podujatí projektu bola aj príprava tejto veľkej výstavy, ktorej predchádzala medzinárodná konferencia na tému Košická moderna a jej presahy. „Je vyvrcholením päťročnej snahy galérie zdokumentovať tvorbu predstaviteľov miestnej avantgardy. Takmer po sto rokoch prinášame prvýkrát ucelený obraz o výtvarnom dianí v Košiciach, ktoré boli neoddeliteľnou súčasťou európskej klasickej moderny,“ povedala riaditeľka VSG a kurátorka Lena Lešková.

Významné obdobie pripomína aj rovnomenná publikácia, ktorá je zhodnotením a reinterpretáciou významného kultúrno-výtvarného fenoménu v rámci stredoeurópskeho kontextu. Knihu Košická moderna vydala galéria dvojjazyčne v júni tohto roku. Prvýkrát v histórii kompletne zachytáva a popisuje fenomén košickej výtvarnej avantgardy. Cieľom bolo výsledky výskumu dostať k cieľovej skupine v európskych krajinách, ktoré boli súčasťou rotácie umelcov a centrami umeleckých avantgárd na začiatku 20. storočia.

2013_12_12_k_moderna_f_bachura_001“Výstava je poslednou etapou projektu Košická moderna 2010-2016. Po prvýkrát sme vytvorili ucelený obraz tohto obdobia, ktorý prezentujeme už v knihe, ale výstava prezentuje Košice ako mesto v širších súvislostiach nielen časovo-priestorových, ale aj po vrstvách a vytvára predstavu o tom, ako to bolo v Košiciach jednak pred 1. sv. vojnou a čo bolo potom. Doteraz toto obdobie nebolo tak zmapované. Rozsiahly výskum, ktorý sme urobili, sme ešte nemali šancu použiť. Vynorilo sa množstvo tém, ktoré je potrebné spracovať a myslím si, že kunshistorici budú mať na niekoľko rokov ešte čo robiť. Košickú modernu by sme chceli zaradiť do európskej avantgardy, čo by sa malo realizovať počas výstav v Prahe, Budapešti, Krakove, vo Varšave a ďalších mestách v Európe. V každom meste by sme  chceli vytvoriť novú koncepciu,” dodala riaditeľka galérie.

Výstava Košická moderna a jej presahy je výtvarnou udalosťou roka. Vo vynovených priestoroch galérie na Hlavnej 27 a Alžbetinej 22 sa od 13. decembra 2013 do 18. mája 2014 predstavujú najpresvedčivejšie diela zo zbierky galérie, doplnené o diela zo zbierok slovenských a zahraničných galérií, múzeí a od súkromných zberateľov. Expozícia presahuje dvadsiate roky 20. storočia, vystavené sú aj diela z obdobia pred 1. svetovou vojnou i tridsiate roky. Návštevníci majú unikátnu príležitosť dozvedieť sa o kultúrno-historických súvislostiach vzniku moderny v Košiciach ešte skôr, než uvidia samotné diela. V podzemí sú nainštalované panely s prehľadnými faktami, fotografiami dobovej košickej architektúry a umenia a tiež mapa s vyznačením trás, odkiaľ umelci prišli do Košíc a kam pokračovali v ceste za štúdiom, ale aj do emigrácie po prvej svetovej vojne a neskôr pred hrozbou nacizmu.

Text: Kveta Podhorská, foto: Tomáš Bachura

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>