OTVÁRACÍ CEREMONIÁL EHMK 2013

(20.01.2013; Televízna stanica TA 3; Živý vstup; 16.15; 22 min.; R)

Marcel FORGÁČ, moderátor:

“Želáme pekné popoludnie. Vitajte všetci. Ak ste očakávali také viac‑menej štandardné gala pri príležitosti tej úžasnej pocty, ktorej sa dostalo mestu Košice a tak isto aj Slovenskej republiky, tak vás tak trošku musíme vyviesť z omylu. Vyvádzali sme aj samých seba z omylu, pretože príbeh, na ktorý sme narazili vedie naozaj ďaleko. Veľmi nás prekvapil a to, čo sa kedysi považovalo za táraniny alebo úsmevné konšpiračné teórie a príbehy, sa zdá byť naozajstnou realitou. Dnes sme tu preto, aby sme odhalili naozajstnú podstatu toho, čo sa tu pod pokrievkou varilo dlhé desaťročia. Priatelia, dnes si naozaj niečo prezradíme o košickom vesmírnom programe. To sa dialo.”

Milan ZIMNÝKOVAL, moderátor:

“Náš vesmírny program je jedinečný, pretože na ňom nespolupracujú len vedci, astronauti, technici, ale aj umelci, ktorí zohrajú kľúčovú úlohu v tomto posolstve, ktoré sme pripravení do vesmíru vyslať.”

M. FORGÁČ:

“Je celkom jasné, že Košice sa v roku 2013 stanú hlavným európskym mestom kultúry a celý rok bude v spojení tvorivého myslenia a odvážnych vízií výnimočnej tvorby a samozrejme aj toho nášho veľkého odhalenia, že v skutočnosti ide o veľmi úzke prepojenie, naozaj spojené nádoby: kultúra a vesmírny program.”

M. ZIMNÝKOVAL:

“Čo všetko tento rok prinesie aký to bude mať význam pre obyvateľov mesta Košice, pre región, pre Slovensko, pre celú Európsku úniu, pre návštevníkov, pre Mliečnu dráhu, o tom nám viac povedať naši vzácni hostia.”

M. FORGÁČ:

“A my sa tešíme, že ich už o chvíľočku môžeme privítať. Páni a dámy, Košičania, privítajte prosím vás pekne spoločne s nami najprv pána Zdenka TREBUĽU, predsedu Košického samosprávneho kraja.”

M. ZIMNÝKOVAL:

“Tak isto aj pána Richarda RAŠIHO, primátora mesta Košice, Európskeho hlavného mesta kultúry.”

M. FORGÁČ:

“Pani Androullu VASSILOU, komisárku pre vzdelávanie, kultúru, mnohojazyčnosť a mládež Európskej komisie, dobrý večer, vitajte.”

M. ZIMNÝKOVAL:

“Pána Mareka MAĎARIČA, ministra kultúry Slovenskej republiky.”

M. FORGÁČ:

“Pána Roberta FICA, predsedu vlády Slovenskej republiky.”

M. ZIMNÝKOVAL:

“Pána Ivana GAŠPAROVIČA, prezidenta Slovenskej republiky.”

M. FORGÁČ:

“Kto je kto v rámci hierarchie, je nám absolútne jasné už na prvý pohľad, ale v každom prípade mali by sme slovo dať najprv hostiteľom, na ktorých pôde sa nachádzame. Poprosím preto pána Zdenka TREBUĽU, predsedu Košického samosprávneho kraja a ešte predtým starostu, samozrejme chcel som povedať primátora, ale hlavu tohto úžasného mesta, ktoré bude pre rok 2013 Európskym hlavným mestom kultúry. Pán Richard RAŠI.”

Richard RAŠI (Smer‑SD), primátor mesta Košíc:

“Príjemný dobrý večer prajem všetkým, vážený pán prezident, ctený pán predseda vlády, vážená pani eurokomisárka, pán minister, dovoľte mi ešte, aby som hneď na úvod privítal ďalších vzácnych hostí. Pána Pavla PAŠKU, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a zároveň Košičana, pani Ivettu MACEJKOVÁ, predsedníčku Ústavného súdu Slovenskej republiky, dve šarmantné dámy podpredsedníčky Národnej rady Slovenskej republiky Janu LAŠŠÁKOVÚ a Renátu ZMAJKOVIČOVÚ, pána Miroslava LAJČÁKA, podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí a dvoch ministrom pána Dušana ČAPLOVIČA, ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Petra ŽIGU, ministra životného prostredia a zároveň Košičana. Ctení hostia, vítam vás na otváracom ceremoniáli Európskeho hlavného mesta kultúry, vitajte v meste, ktoré je dnes považované za najdynamickejšie sa rozvíjajúce mesto na Slovensku. Ďakujeme podpore Európskej únie, ktorá dala nášmu mestu možnosť zabojovať o tento titul a prostredníctvom umenia a kultúry sa dúfam otvoríme dokorán celej Európe a otvoríme Európu všetkým Košičanom. Som hrdý na to, že sme sa uchopili tejto jedinečnej príležitosti a ovplyvňujeme našu budúcnosť na dlhé roky dopredu. Zodpovedne a zmysluplne realizujeme najväčší projekt v bohatej kultúrnej histórii nášho mesta. Projekt začína meniť naše mesto na mesto tvorivé, mladé, dynamické a moderné, Košice naplno európske. Je to úžasný až dojímavý pocit byť pri tom, ktorý hlboko preciťujem. Veľmi sa teším na celý rok 2013, veľmi sa teším na krajšiu budúcnosť nášho mesta a celého regiónu. Všetko najlepšie Košice, Európske hlavné mesto kultúry.”

Zdenko TREBUĽA (nominant Smeru‑SD), predseda Košického samosprávneho kraja:

“Vážený pán prezident Slovenskej republiky pán Ivan GAŠPAROVIČ, vážený pán predseda Národnej rady pán Pavol PAŠKA, vážený pán premiér pán Robert FICO, vážená pani predsedníčka Ústavného súdu pani MACEJKOVÁ, vážená pani komisárka, ctené dámy a vážení páni a vážený pán podpredseda Európskej komisie pán ŠEFČOVIČ, dovoľte aj mne po slovách nášho primátora, ktoré už možno na mnohých vyvolali mrazenie v chrbte, ale najviac za všetkých obyvateľov nášho kraja, nášho regiónu, za naše Košice poďakoval tým, ktorí rozhodli, že Košice budú Európskym hlavným mestom kultúry, jednak predstaviteľom slovenskej vlády, ale aj predstaviteľom Európskej komisie, ktorí podľa môjho názoru rozhodli veľmi správne. Košice si tento titul skutočne zaslúžia. História tohto kraja, regiónu, tohto mesta je úžasná. Ľudia, ktorí tu žili, vstupovali do mnohých historických udalostí a ovplyvnili život možno celej strednej Európy na dlhé stáročia. Ja verím tomu, že aj budúcnosť tohto mesta a tohto kraja bude taká úžasná a že práve ten hrdý titul Európske hlavné mesto kultúry nám k tomu výraznou mierou pomôže. Myslím, že už prvé hodiny, aj včera, aj tie nasledujúce dni, aj dnešný deň ukážu, že my na to máme, že sme mesto, kraj, región, ktorý to všetko úžasne zvládne. K tomu my dovoľte, aby som poprial všetkým obyvateľom nášho regiónu skutočne veľký úspech. Aby ten úspech mnohými zatriasol a opäť v nich vyvolal takú tú zdravú náladu a zdravý pohľad na to, ako sa vyvíjať máme. Chcem popriať všetkým návštevníkom, ktorí do Košíc prídu, aby si odtiaľ odnášali len úžasné dojmy a aby sa do Košíc vždy vracali aj kvôli Európskemu hlavnému mestu kultúry. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť a prajem všetkým úspech. Ďakujem.”

Ivan GAŠPAROVIČ, prezident SR:

“Vážení predstavitelia Národnej rady, vážení predstavitelia vlády, vážení predstavitelia kraja, mesta, vážená pani komisárka, milí Košičania. Čo v takejto chvíľke povedať? Najskôr poďakovať za pozvanie k vám, aby som spolu s vami prežíval tie pekné chvíle, ktoré v Košiciach už niekoľko dní vládnu. Získať titul mesta kultúry, mesta európskej kultúry, hlavného mesta európskej kultúry je to nielen pocta pre Košice a Košičanov, ale je to pocta pre nás, pre všetkých občanov Slovenskej republiky. Som veľmi rád, že medzi prvými vám môžem k tomu zagratulovať a som veľmi rád, že vám z celého srdca môžem poďakovať za všetko to úsilie, ktoré ste pre tento úspech urobili. A nielen Košičania, ale všetci, ktorí vám pomáhali. Ďakujem pekne. Košice, mesto so starou históriou nastupuje aj novú cestu. Cestu novej histórie moderného kultúrneho mesta. O Košiciach sa o svete vedelo veľa, najmä v oblasti športu. Boli ste mestom športu, mestom maratónu. Od týchto chvíľ ste aj mestom kultúry. A bol by som rád, keby to bola kultúra ozaj kultúra porozumenia, kultúra, ktorá si váži hodnoty, kultúra, ktorá vie ľudí rozveseliť a kultúra, ktorá prináša medzi ľudí spokojnosť, radosť a lásku. Ešte raz milí Košičania gratulujem.”

Robert FICO (Smer‑SD), predseda vlády:

“Vážený pán prezident Slovenskej republiky, vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené dámy a páni, úvodom chcem poďakovať všetkým Košičanom za nádhernú reprezentáciu Slovenskej republiky. Dovoľte mi, aby som okamih .. poslal svoje osobné pocity a určite aj pocity celej mojej vlády. Chcem najmä s plným rešpektom povedať, že si vážime jedinečnú kultúru, dokonca by som povedal originálnosť východného Slovenska a Košíc, ktorá významnou mierou prispieva k charakteru slovenského kultúrneho života. Dáva nám určitý rozmer a určite aj európskej sebavedomie. Vážené dámy a páni, Košice sú úplne prirodzeným vzdelávacím, výskumným ale predovšetkým kultúrnym centrom východného Slovenska a Slovenska ako takého. Čo Košice znamenali a znamenajú pre východné Slovensko, pre Slovensko ako také a pre celú Európu? Najskôr to bolo malé mesto, ktoré sa rozvíjalo na veľmi živej obchodnej ceste medzi severom a juhom. Prvýkrát do histórie vstúpilo v roku 1 312 kvôli bitke pri Rozhanovciach, kedy sa prvýkrát Košičania postavili proti svojvôli feudálnej šľachty. Potom prišiel ešte významnejší rok, pretože veľmi vzdelaný panovník Karol Robert z Anjou sa postavil so svojím vojskom na stranu Košičanov a potom jeho syn Ľudovít I. Veľký v roku 1369 Košiciam ako prvému mestu v Európe pridelil právo používať mestský erb. Košice si zaslúžia byť Európskym hlavným mestom kultúry aj kvôli ľuďom, ktorí tu v minulosti žili. Spomeňme si napríklad na žiaka, slávneho filozofa a štátnika Filipa MELANCHTONA, ktorý po tom, čo bol tu na Slovensku vzdelávaný, neskôr neskorším vychovávateľom anglického kráľa Henricha VIII. Pánom COXOM, významne pôsobil v tomto regióne. Netreba spomínať ani Jána BOCATIUSA, ktorý po tom, čo študoval u KOPERNÍKA, zanechal takú hlbokú stopu tu v Košiciach, že si ho ľudia zvolili na richtára. Ale určite vážené dámy a páni, je tu aj veľká miera ekumenizmu, veľká miera tolerancie a spolupráce cirkví. Uvedomme si aj to, že v Chráme svätej Alžbety je v podstate najvýchodnejšie postavený kresťanský chrám západnej civilizácie. A toto všetko, bohatá história, jedinečná originalita východného Slovenska, ktorá obohacuje aj minulosť aj prítomnosť, dáva fantastickú príležitosť na to, aby sme to, že Košice sú Európskym hlavným mestom kultúry využili na vynikajúcu reprezentáciu tak Košíc, tak východného Slovenska ako aj celej Slovenskej republiky. A v tomto vám všetkým držím palce a ďakujem.”

Marek MAĎARIČ (Smer‑SD), minister kultúry:

“Vážené dámy, vážení páni, milí hostitelia, vzácni hostia. Je osobitnou cťou pre ministra kultúry byť pri tom, keď jedno z našich slovenských miest získa titul a stáva sa Európskym hlavným mestom kultúry. Je to najvýznamnejší a najväčší kultúrny projekt v histórii Slovenskej republiky. A tým pádom sa môže stať a nepochybne sa aj stane ďalším dôležitým míľnikom na ceste úspešného slovenského príbehu posledných dvadsiatich rokov. Je to projekt prestížny a je to projekt európskeho významu. A právom od neho veľa očakávame. Očakávame nielen reprezentáciu Slovenska v zmysle stoviek úspešných kultúrnych podujatí tu v Košiciach a v tomto regióne, ale očakávame aj naplnenie toho predpokladu, že ak je kultúra rozumne a dostatočne podporená, tak sa stáva významným faktorom rozvoja spoločnosti. Pretože viac kultúry znamená viac kreativity. A viac kreativity automaticky posilňuje inovatívnu schopnosť národa. A viac inovácii okrem iného. To je úplne nevyhnutný predpoklad v dnešnej dobe aj v ekonomickej úspešnosti štátu. Ja nepochybujem o tom, že Košice tieto očakávania naplnia. Aj pre svoj vlastný prospech a stanú sa aj nasledovaniahodným príkladom. A v tom zmysle sa Košice, Európske hlavné mesto kultúry stanú aj výnimočnou príležitosťou pre Slovensko. Dnes samozrejme tá hlavná ťarcha zodpovednosti leží na Košičanoch. A preto im želám z plného a z úprimného srdca, aby nielen úspešne realizovali stovky kultúrnych podujatí, ale aby udržali v nasledujúcich rokoch všetky investičné zámery, aby udržali a zosilnili a znásobili tvorivú energiu, ktorá dnes v Košiciach už panuje viditeľne a zjavne. A v takom prípade budeme môcť hovoriť, že Košice 2013 neboli len úspešným celoročným kultúrnym festivalom, ale boli aj prelomom v našom myslení, ktoré objavilo u nás celkom nevyužitý potenciál kultúry. Nech sa Košiciam darí. Ďakujem.”

Androulla VASSILOU, komisárka pre vzdelávanie, kultúru, mnohojazyčnosť a mládež Európskej komisie (preklad):

“Vážený pán prezident, vážený pán premiér, vaše excelencie, dámy a páni. Je pre mňa veľkým potešením, že s vami môžem dnes tu byť pri príležitosti otvorenia projektu Košice ‑ Európskej hlavné mesto kultúry. Je to výsledkom dlhej prípravy a náročnej práce. Rada by som poblahoželala všetkým, ktorí umožnili realizáciu tohto projektu. Hlavné mestá kultúry, jedna z hlavných iniciatív v Európskej únii, je to zrejme jedna z najlepších a najviac ocenených iniciatív európskych občanov. Táto iniciatíva jasne poukazuje na záväzok Európskej únie smerom ku kultúrnej mnohorakosti a zároveň ukazuje, ako kultúra zjednocuje ľudí z rôznych krajín. Ukazuje, že Európska únia je viac ako len spoločný trh. Pripomína nám, že kultúra je v srdci a v duši nášho spoločného zdieľaného európskeho projektu. Spájanie ľudí nie štátov, spájanie Európanov, to bola hlavná ambícia otcov zakladateľov Európskej únie. A je to aj myšlienka, ktorá stojí za týmto projektom. Cieľom je umožniť Európanom, aby sa stretávali, aby sa navzájom učili rôznorodosti ich kultúr a týmto zároveň spolu zdieľajú našu spoločnú kultúru, presadzujú naše spoločné hodnoty a spolupracujú na nových iniciatívach a projektoch. Inými slovami, cítiť, že sme spojení, že sme súčasťou rovnakého európskeho projektu. V roku 2010 sme oslavovali 25. výročie hlavných miest Európy, hlavných miest kultúry Európy. Od roku 1985 rôzne mestá mali tento titul, od Štokholmu, po Janov, Atény, Glasgow a Porto. A je to prvýkrát, keď slovenské mesto ‑ Košice získalo tento titul. A deje sa to v čase, keď vaša krajina oslavuje 20. výročie svojej samostatnosti. To je veľmi zaujímavá zhoda. Vidím to ako dobrý znak pre vaše mesto, pre vašu krajinu, keďže budete mať dva skvelé dôvody byť v pozornosti Európy počas celého roku. Som si istá, že Košice ako aj Slovensko využijú túto príležitosť posilniť prostredníctvom kultúry zväzky, ktoré nás všetkých spájajú. Že ukážete celej Európe, že toto mesto dokáže podporiť a prispieť k európskemu projektu integrácie. Čo je mimoriadne dôležité, je silné zapojenie občanov a som veľmi rada, že Košice ich zapojili do tohto projektu. Ďalším kľúčovým prvkom je, aby sa kultúra stala súčasťou miest a regiónov, aby sa stala súčasťou dlhodobého rozvoja. Hlavné mestá, ktorá participovali v tomto projekte pripravili dlhodobé stratégie i pre nasledovné roky. A som presvedčená o tom, že Košice urobia to isté. Prajem Košiciam v roku 2013 veľa úspechov veľa úspechov. A som presvedčená o tom, že využijete dlhodobé výhody nielen pre Košice, ale pre celé Slovensko. Prajem vám veľa úspechov.”

M. FORGÁČ:

“Ďakujeme veľmi pekne všetkým našim rečníkom a našim vzácnym hosťom. Ďakujeme.”

STORIN

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>