Schodok štátneho rozpočtu medziročne klesol o takmer štvrtinu

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu septembra schodok vo výške 1, 977 mld. eur. Deficit sa znížil oproti minulému roku o takmer štvrtinu, o viac ako 608 mil. eur. Plnenie rozpočtu je na úrovni 64 percent, čo znamená, že sa vyvíja lepšie ako bolo naplánované.

Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní nižšie o 865,3 mil. eur, teda o 8 percent. Za poklesom výdavkov štátneho rozpočtu stojí najmä pokles výdavkov na bežné transfery, ktoré sa medziročne znížili o 726 mil. eur. V rámci tejto položky došlo k medziročnému poklesu výdavkov na obsluhu štátneho dlhu o 204,7 mil. eur. Kapitálové výdavky sú nižšie o takmer 164 mil. eur.

V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ taktiež došlo k medziročnému poklesu ich čerpania, a to pri EÚ fondoch o 75,3 mil. eur, s čím súvisí aj pokles potreby zdrojov spolufinancovania o 32,7 mil. eur.

peniaze

Výber daní sa v porovnaní s minulým rokom zlepšil o 5 percent, v absolútnom vyjadrení nárast daňových príjmov predstavoval viac ako 308 mil. eur. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný u dane z pridanej hodnoty (+160,3 mil. eur), u dane z príjmov právnických osôb (+186,8 mil. eur) a u dane z príjmov vyberanej zrážkou (+12,6 mil. eur). Naopak negatívny vývoj bol zaznamenaný u spotrebných daní (-21,1 mil. eur), u dane z príjmov fyzických osôb (-15,8 mil. eur), u dane z emisných kvót (-11,8 mil. eur) a u dane z medzinárodného obchodu a transakcií (-2,6 mil. eur).

Príjmy z rozpočtu EÚ zaznamenali medziročný pokles o 273,8 mil. eur. Tento výpadok bol čiastočne kompenzovaný medziročným nárastom ostatných príjmov štátneho rozpočtu o 106,3 mil. eur.

V rámci medziročného porovnania došlo aj k poklesu príjmov z dividend (-398,1 mil. eur), čo však neznamená nebezpečenstvo nenaplnenia týchto príjmov v priebehu roka. Vzhľadom na bežnú prax minulých rokov je časovo primeraným obdobím (vzhľadom na obdobie uskutočnenia valných zhromaždení v jednotlivých spoločnostiach) na výplatu dividend zo spoločností s majetkovou účasťou štátu, resp. FNM SR II. polrok. Príjmy štátneho rozpočtu boli v medziročnom porovnaní nižšie o 257 mil. eur.

zdroj: Tlačový odbor MF SR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>