Slávny velikán – Košičan Sándor Márai

Slávny velikán – Košičan Sándor Márai

„Jedného dňa predsa len spisovatelia urobia z tridsiatich krajín Európu, spisovatelia, tí úzkostliví dobrodruhovia ducha, navzdory všetkým colníkom. Bude to ťažké!”, napísal. vtedy už známy, literát v roku 1936 netušiac, že jeho diela obletia nie len dnes už spojenú Európu, ale aj svet. Sándor Márai patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti európskej literatúry 20. storočia. V roku 1990, rok po svojej smrti, dostal najvyššie maďarské umelecké vyznamenanie Kossuthovu cenu. V Nemecku sú jeho diela vydávané v rekordných nákladoch, jeho literárny štýl porovnávajú so štýlom Thomasa Manna. V jeho dielach hrajú významnú úlohu práve Košice, ktoré akoby svojho rodáka v týchto dňoch znova objavili. Potenciál, ktorý v sebe osobnosť Máraiho skrýva, môže pritiahnuť do mesta tisíce návštevníkov z Európy.

Ľudia radi cestujú a objavujú miesta, ktoré sa spájajú s ich obľúbenými spisovateľmi. Zaujíma a fascinuje ich ak môžu na vlastné oči objaviť a zažiť zákutia, ktoré tak výrazne vplývali na spisovateľovo dielo a filozofiu. Práve Košice, kde sa narodil a prežil detstvo sú pre S. Máraiho veľkou inšpiráciou a venuje im veľa pozornosti vo svojich dielach, ktoré boli preložené do 50 jazykov a čítajú sa po celom svete. Márai by teda mal byť prirodzeným kultúrnym dedičstvom Košičanov a hrdosťou Slovenska.

V rámci operačného programu Cezhraničná spolupráca Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 je v spolupráci s Literárnym múzeom Sándora Petőfiho v Budapešti pripravený a spustený projekt KULTOUR, ktorý odráža potreby v oblasti rozvoja kultúrneho turizmu prihraničného regiónu a podporuje rozvoj spoločných tematických produktov zameraných na históriu a spoločnú súčasnosť v Európskej Únii.

Foto: Márai_detstvo.jpg

„Musíš vedieť, že ľudia sa nie bez príčiny pridržiavajú priemernosti, zmätku a šarlatánstva, ilúzií a vyblýskaných povrchných vedomostí, čiže nevzdelanosti. Lebo kultivovanosť je odhalenie a schopnosť znášať pravé poznanie všetkých vecí, pravdu. Zniesť pravdu je vždy veľmi ťažké. Kultivovanosť, čiže poznanie skutočnosti a pravdy, si vyžaduje mimoriadnu odvahu. Človek poznáva pravdu celým srdcom, osudom, celou svojou bytosťou.”
Máraiho Kniha byliniek, Foto: Petöfi Irodalmi museum

Čím je pre Prahu Kafka, tým je pre Košice Márai

V Budapešti a v Maďarsku je S. Márai veľkou osobnosťou a je potrebné toto nadšenie podporiť aj v Košiciach. Chystá sa preto zatraktívnenie súčasnej malej expozície v pamätnej izbe Sándora Máraiho v Košiciach s využitím modernej multimediálnej techniky. Interaktívne priestory izby sa stanú lákadlom pre turistov a jej dizajn bude odrážať prepojenie nostalgie so súčasnosťou. V spolupráci s maďarským partnerom postupne vznikne dokumentárny film o živote velikána Mária, ktorý bude verejnosti prístupný na internete vo viacerých jazykových mutáciách. Už onedlho budeme mať tiež príležitosť absolvovať kultúrno – poznávaciu trasu a vydať sa po tajomných stopách S. Máraiho v Košiciach, ale aj v Budapešti.

Foto: Márai_izba.jpg

Už onedlho zažijeme úvodnú prehliadku vytvorenej trasy po Košiciach, vrátane návštevy novootvorenej pamätnej izby na Mäsiarskej ulici 35 v Košiciach; Foto: Košice 2013,n.o.

Na jeseň tohto roka téma Sándora Máraiho ožije aj v pripravovanom divadelnom predstavení pod autorským vedením Silvestra Lavríka a v roku 2013 sa môžeme tešiť na jedinečné baletné predstavenie pod taktovkou Ondreja Šotha z dielne popredných medzinárodných autorov. Do roku 2013 majú vyjsť vo vydavateľstve Kalligram v slovenčine všetky jeho diela.

„O dielo S Máraiho sme sa zaujímali už dávnejšie – v Kalligrame sme postupne vydali napr. jeho diela Kniha byliniek či Nebo a zem; isteže aj preto, že Sándor Márai pochádzal z Košíc a ako svetoznámy autor zažíva priam kult posmrtne uctievaného spisovateľa, isteže aj preto, lebo v slovenčine nevyšiel ani zlomok z jeho diel; pravdaže aj preto, lebo považujeme za veľkú príležitosť prezentovať jeho vybrané diela v rámci vyhlásenia Košíc za Hlavné mesto kultúry roku 2013.” Hovorí riaditeľ vydavateľstva Kalligram, László Szigeti. Na Máraiovi ho fascinuje presné a esteticky brilantné opísanie konkrétnych búrlivých ľudských emócií i spoločenských vzťahov, hlboké pochopenie dobovej morálky i všeplatnej humanistickej idey. „Písal vždy s rešpektom voči etike a základným ľudským hodnotám, vždy mal na zreteli progresívnu filozofiu meštianstva,” dodáva Szigeti. „Keďže Márai ako autor bol propagátorom filozofie meštianstva, v jeho diele sa nevyskytujú nijaké priame narážky na folklór (ani maďarský, ani slovenský) – čo však neznamená, že by si nectil obyčajných ľudí, práve naopak – videl úpadok buržoázie a medzi dôvody úpadku rátal aj vzťah buržoázie k chudobe. On sám bol vždy na strane sociálne slabších, vždy si vážil mravnú čistotu rurálneho obyvateľstva.”

S. Márai

Foto: Márai_portrét.jpg

Foto: Petöfi Irodalmi museum

Narodil sa v Košiciach. Vlastným menom Sándor Grosschmid bol od roku 1918 redaktorom denníka Budapesti Napló. Za mlada veľa cestoval, v 20. rokoch 20. storočia počas pobytu v Nemecku písal po nemecky. Neskôr sa rozhodol sa písať iba v maďarčine. V 30. rokoch 20. storočia bol známy svojím čistým, realistickým štýlom. Bol prvý, kto písal pre maďarského čitateľa o dielach Franza Kafku. Kritickým okom, takpovediac ako nezúčastnený sledoval, tak národovcov ako aj komunistov; nakoniec sa rozhodol v roku 1948 opustiť Maďarsko, ako krajinu, v ktorej pre neho, ako sám napísal, už nebolo miesto. Po krátkom pobyte vo Švajčiarsku, neskôr Taliansku, sa Márai presťahoval do USA, do New Yorku. Písal stále po maďarsky, ale do konca studenej vojny jeho diela v Maďarsku nevydávali. V rokoch 19521967 bol spolupracovníkom Rádia Slobodná Európa v Mníchove. V roku 1968 sa nakrátko vrátil do Talianska, do Salerna, v tom istom roku odchádza do Kalifornie, do San Diega. Po smrti manželky sa ale stále viac odvracal od sveta, až sa 21. februára 1989 v San Diegu zastrelil.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>