Správa GT OSN o reforme bezpečnostného sektora oceňuje prínos SR

Thumb_1Pan_ki_moom_GT_OSNGenerálny tajomník OSN Ban Ki-mun vydal druhú správu o reforme bezpečnostného sektora. Dokument poskytuje cenné zhodnotenie prístupu organizácie k uvedenej problematike od roku 2008, kedy bola publikovaná prvá správa generálneho tajomníka OSN k reforme bezpečnostného sektora, ako aj očakávané odporúčania na posilnenie komplexného prístupu OSN k tejto téme.

MZVaEZ SR víta, že reforma bezpečnostného sektora je vnímaná ako centrálny komponent aktivít OSN v agende budovania a udržiavania mieru, ako aj rozvojovej pomoci. Stotožňujeme sa tiež s odporúčaniami GT OSN v podobe potreby zaistenia národného vlastníctva, vnútroštátnej inkluzivity a trvalej udržateľnosti procesov reformy. Za potrebné považujeme posilnenie schopnosti medzinárodného spoločenstva reagovať na bezpečnostné potreby konfliktom postihnutého obyvateľstva. Osobitne zdôrazňujeme tiež nutnosť spolupráce OSN s bilaterálnymi partnermi, ako aj potrebu intenzívnejšieho dialógu OSN s regionálnymi a subregionálnymi organizáciami.

GT OSN vo svojej správe pozitívne zdôrazňuje aj prínos aktivít Slovenskej republiky pri podpore rozvoja a propagácie témy reformy bezpečnostného sektora. Slovenská republika sa v predmetnej téme angažuje od svojho nestáleho členstva v Bezpečnostnej rade OSN v rokoch 2006-2007, kedy si ju zvolila za jednu z priorít svojho predsedníctva. Reforma bezpečnostného sektora je odvtedy jednou z prierezových priorít slovenskej zahraničnej politiky. V súčasnosti je SR stálym spolupredsedom Skupiny priateľov reformy bezpečnostného sektora na pôde OSN a v zmysle predloženej správy GT OSN sa bude aj naďalej aktívne podieľať na ďalšom upevňovaní témy reformy bezpečnostného sektora na pôde OSN a ďalších medzinárodných organizácií.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>