Domov » Príspevky označené » zníženie rozpočtovaného deficitu štátu

Štát hospodáril v minulom roku lepšie než si predsavzal

Štát hospodáril v minulom roku lepšie než si predsavzal

Koniec roka 2013 sa niesol v znamení pokračujúcich pozitívnych správ. Vďaka nižším výdavkom a vyšším príjmom sa podarilo znížiť rozpočtovaný deficit o viac ako jednu miliardu eur. Ide o najnižší hotovostný schodok za posledných 5 rokov.