V Spišskom divadle otvoria regionálnu sezónu „po špiski“

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ilustračné foto_SD

 V piatok, 20. septembra 2013,  uvedie Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi premiéru inscenácie veselohry Jozefa Gregora Tajovského Ženský zákon (po špiski). Bude to prvá premiéra v sezóne, ktorá je prioritne a programovo venovaná regiónu Spiša.

Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi sa v sezóne 2013/2014 rozhodlo vzdať úctu kultúrnym hodnotám Spiša a ľuďom, ktorí tvorili a pracovali v tomto regióne. Preto sme túto sezónu nazvali ,,regionálna”. Každý titul, ktorý v nej uvedieme, má nejaký vzťah  k tomuto regiónu. Či už je to použitie nárečia v inscenácii alebo regionálne korene či väzby autora hry, prípadne románu, ktorý zdramatizujeme. Takisto by sme chceli na javisko priniesť známe osobnosti alebo udalosti, ktoré výrazným spôsobom zasiahli alebo ovplyvnili kultúrne dejiny Slovenska,“ vysvetľuje dramaturgický zámer sezóny riaditeľ Spišského divadla Emil Spišák.

 

Ako prvý titul uvedie Spišské divadlo inscenáciu hry Jozefa Gregora Tajovského Ženský zákon. Do spišského nárečia text hry preložil Anton Kret, rodák zo Smižian, bývalý dramaturg činohry Slovenského národného divadla a veľký znalec kultúry Spiša. Hru bude režírovať rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici Matúš Oľha, ktorý sa inscenovaniu slovenskej klasiky s vynikajúcimi výsledkami venuje dlhodobo. „Práve bohatstvo spišského nárečia chceme uchovať v živej forme pre budúce generácie, a to bol jeden z motívov, uviesť túto známu slovenskú klasickú hru v spišskom nárečí,“ dodáva Emil Spišák. Kostýmy pripravila Helena Bezáková, scénu Štefan Hudák, hudbu na motívoch spišských piesní Pavol Janíček.

Druhým titulom je hra rodáka z Krompách Júliusa Barča Ivana Mastný hrniec, v réžii umeleckého šéfa Spišského divadla  a režiséra Jána Sládečka. Známa komédia jedného z  najvýraznejších slovenských dramatikov by jeho tvorbu mala po rokoch priniesť späť na javisko Spišského divadla.

Pre deti chystá divadlo dramatizáciu Spišských rozprávok zo zbierky Nešťastné peniaze, ktorú pripraví hosťujúci tím na čele s výraznou režisérskou osobnosťou mladej generácie Kamilom Žižkom. Ďalším detským titulom bude rozprávka z tvorby súčasného autora, žijúceho na Spiši v réžii Dany Turanskej, ktorá už na Spiši pripravila niekoľko úspešných rozprávkových inscenácií.

divadlo

DLHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ: zľava: Mária Brozmanová, Daniela Švolíková, Matej Erby, Peter Olejár, Mikuláš Dzurík

Na záver sezóny pripraví mladý režisér Peter Palík inscenáciu, ktorej témou bude tvorba Majstra Pavla z Levoče. Pracovný názov je Príbeh levočského oltára. „Našou snahou je vzbudiť v divákoch záujem o kultúrne dejiny a hodnoty, ktoré na Spiši vznikli, či už ide o pamiatky hmotnej alebo aj nehmotnej kultúry,“ dodáva riaditeľ divadla.

Spišské divadlo odohrá ročne 240 predstavení pre 40-tisíc platiacich divákov. Úzko spolupracuje s Akadémiou umení v Banskej Bystrici. V súčasnosti je v 14-člennom umeleckom kolektíve 10 absolventov herectva z tejto školy.

Spišské divadlo je divadlo s vyše 40-ročnou históriou, ktoré pod týmto názvom pôsobí od roku 1992 v budove Reduty. Ako jediné na Slovensku pôsobí ako zájazdové divadlo s prioritnou orientáciou na deti a mládež. Jeho súbor ročne odohrá 150 – 170 predstavení na celom území Slovenska, dostáva sa i na zahraničné festivaly (1997 Slavjanskij venec v Moskve, 1998 Setkání v Zlíne, 1999 Medzinárodný festival detských súborov v Divadle Rabcio – mesto Rabka, Poľsko).

V histórii divadla nachádzame znamenité osobnosti hercov, režisérov, hudobných skladateľov, scénických výtvarníkov, dramaturgov. Z bohatej plejády možno uviesť aspoň mená: Milan Drotár, Milan Kišš, Peter Gažo, Viera Strnisková, Vladimír Durdík, Peter Rašev, Vjačeslav Spesivcev, Vitalij Mozgalin, Igor Rusnák, PhDr. Anton Kret, CSc., Vladimír Čáp, Juraj Szabadosz, Róbert Mankovecký, Štefan Hudák a iní.

Divadlo vzniklo v roku 1992, no história profesionálneho divadla na Spiši má dlhodobejšiu tradíciu. Už 1. januára 1957 sa vyčlenil z Dedinského divadla Bratislava tzv. druhý súbor a začal pôsobiť pod názvom Štátna zájazdová scéna, súbor Spišská Nová Ves. V zdôvodnení rozhodnutia sa uvádza, že „voľbu sídla v Spišskej Novej Vsi ovplyvnili dlhoročné divadelné tradície mesta a existencia vlastnej divadelnej budovy Reduty”. K prvému osamostatneniu súboru došlo 1. mája 1959, kedy vzniklo Krajové divadlo v Spišskej Novej Vsi, ktorého činnosť bola prerušená 31. augusta 1963. Stalo sa tak v rámci všeobecnej redukcie divadelnej siete na Slovensku, keď okrem iných zanikli napr. divadlá v Žiline a Trnave.

Opätovná profesionalizácia divadelnej činnosti v meste sa datuje rokom 1979, keď Ministerstvo kultúry SR rozhodnutím zo dňa 18. mája 1979 zriadilo Súbor pre deti a mládež – pobočná scéna Spišská Nová Ves, ako organizačnú súčasť Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Posledným medzníkom na ceste profesionálneho slovenského divadla v Spišskej Novej Vsi bol 1. január 1992, kedy došlo k oddeleniu umeleckého súboru od DJZ v Prešove a začatiu samostatnej činnosti pod názvom Spišské divadlo.

V súčasnosti Spišské divadlo – v zmysle svojho štatútu – ako kultúrno-výchovná a umelecká inštitúcia inscenačne pripravuje, vytvára a verejne predvádza divadelné predstavenia pre deti predškolského a školského veku, pre mládež ale i pre dospelého diváka v regióne Spiša, ale i mimo neho, s dôrazom na všetky formy a žánre klasického moderného a alternatívneho umenia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>