Veľtrh vzdelávania a pracovných príležitostí

Podujatie Pro Educo & Pro Job vstupuje už do svojho 7. ročníka, pričom má opäť ambíciu zaradiť sa medzi najkvalitnejšie prezentačné fóra tohto druhu na Slovensku. Vzniklo a rozvíjalo sa v snahe poskytnúť ucelené informácie v oblasti vzdelávania a kariéry pre cieľovú skupinu mladých ľudí od 14 do 30 rokov. Veľtrh je postavený na formáte troch dní a obsahovo sa venuje študijným programom a možnostiam na stredných školách, univerzitách a i v iných formách doplnkového vzdelávania. Okrem toho je nosnou témou pracovné uplatnenie absolventov a mladých ľudí i témy súvisiace s kariérnym poradenstvom a inováciami.

 image

Ako sa uplatniť po škole

Sekcia Pro Job, venovaná otázkam zamestnanosti, získala v tomto roku silného partnera a zároveň odborného garanta v podobe spoločnosti Manpower Slovensko, ktorá je členom skupiny ManpowerGroup, svetového lídra v oblasti personalistiky a ľudských zdrojov. Pre všetkých, ktorí hľadajú prácu alebo budú v blízkej budúcnosti riešiť otázku svojho ďalšieho štúdia, bude mať Manpower pripravené profesionálne poradenstvo, špecializované odborné workshopy, a samozrejme voľné pracovné miesta. Jej zástupcovia sú pripravení aj na konzultácie s budúcimi maturantmi, či rodičmi žiakov základných škôl a poskytnú im relevantné informácie, kam by sa mali uberať vo svojom ďalšom štúdiu, aby boli neskôr úspešní na trhu práce. Ponuka zo strany zúčastnených alebo zastupovaných zamestnávateľov bude priamo na mieste podujatia atakovať hranicu 1 000 voľných pracovných pozícií, pričom dominovať budú oblasti informačných technológií a automobilového priemyslu.

 

Reprezentatívne zastúpenie univerzít

Vysoké školstvo bude reprezentovať v tomto roku viac ako 15 domácich i zahraničných vysokých škôl a univerzít. Budúci maturanti z celého východného Slovenska sa tak môžu osobne stretnúť so zástupcami Karlovej univerzity z Prahy, Univerzity Komenského z Bratislavy a popri ďalších slovenských i českých inštitúciách nebude chýbať ani to najlepšie z Košíc a Prešova. Dostanú tak odpovede na otázky, ktoré rieši zrejme každá rodina s budúcim vysokoškolákom. Ostať doma alebo cestovať do iného mesta? Sú zahraničné školy kvalitnejšie? Aká je úroveň súkromných vysokých škôl? Zvládne rodinný rozpočet vysokoškolské štúdium študenta? Aké sú možnosti financovania vysokoškolského štúdia? Humanitné verzus prírodné vedy – ktoré odbory sú na trhu práce najžiadanejšie? Ako uspieť na prijímacích pohovoroch?

 

proeducojob2013_banner_120x600O úspechu rozhoduje často už výber strednej školy

Veľtrh Pro Educo & Pro Job ako jeden z mála, ak nie jediný veľtrh vzdelávania a kariéry na Slovensku, poskytuje priestor na prezentáciu nielen vysokému, ale aj strednému školstvu. Už 7 rokov realizujeme tento program a aj tentokrát budú na veľtrhu prezentácie desiatok stredných škôl z regiónu, ktoré by mali pomôcť mladým ľuďom aj ich rodičom správne sa rozhodnúť a vybrať si strednú školu tak, aby v nej študent našiel uplatnenie svojich silných stránok a dobrú štartovaciu pozíciu pre ďalšie štúdium, či uplatnenie na trhu práce. Prezentovať sa budú aj Centrá odborného vzdelávania (COV), pôsobiace na území regiónu Košíc, ktoré ponúkajú špecifické akreditované programy vzdelávania a vo vzdelávacom procese využívajú modernú techniku aj úzku spoluprácu so zamestnávateľmi. Nemôže chýbať ani v súčasnosti veľmi diskutovaná téma duálneho vzdelávania. Úspešnú spoluprácu na tomto poli odprezentuje aj spoločnosť T-Systems Slovakia so svojou partnerskou školou SPŠ elektrotechnickou v Košiciach.

Okrem Toho nebude chýbať ponuka špecializovaných personálnych agentúr a spoločností, zabezpečujúcich štúdium alebo prácu v zahraničí, bezplatné testovanie angličtiny a nemčiny a poradenské služby.

Sprievodný program bude rozdelený do viacerých blokov. Jedným z nich bude i okrúhly stôl, organizovaný Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, za ktorý zasadnú diskutovať pozvaní hostia, v stredu,  20. novembra o 10.00 hod.

Manpower Slovensko prinesie každý deň workshopy na témy: „Chystáš sa na pohovor? My ťa pripravíme!“, „Stáž – najlepšia cesta budovania kariéry“ a „TOP 10 obsadzovaných pozícií“.

Okrem toho sa  každý deň priamo na výstavnej ploche uskutoční zaujímavý a dynamický program v podobe krátkych interaktívnych prednášok z oblasti vedy, umenia, informačných technológií a vzdelávania, pričom prezentácie budú prispôsobené formou aj obsahom pre mladých ľudí medzi 15 – 25 rokov.

 

Kedy a kto

Brány podujatia budú otvorené pre návštevníkov, ktorých počet bude atakovať hranicu 10 000, nasledovne:

19. novembra                         9.30 – 17.00

20. novembra                         8.30 – 16.00

21. novembra                         8.30 – 14.00

Vstup je pre všetkých návštevníkov zdarma.

 

K 31. októbru bolo prihlásených 61 subjektov z radov škôl, zamestnávateľov a inštitúcií so zameraním na témy podujatia.

UNIVERZITY A VYSOKÉ ŠKOLY
Metropolitní univerzita v Prahe
Prešovská univerzita v Prešove
Slovakian Manager Academy Bratislava
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Technická univerzita v Košiciach
Technická univerzita vo Zvolene
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Vysoká škola Goethe Uni Bratislava, a.s.
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne – City University of Seattle
Vysoká škola hotelová v Praz


proeducojob2013_banner_300x250ZAMESTNÁVATELIA, PORADENSTVO, VZDELÁVANIE

GETRAG FORD Transmission Slovakia s.r.o.
Howe Slovensko, s.r.o.
LEAR CORPORATION s.r.o.
NESS KDC, s.r.o.
T-Systems Slovakia s.r.o.
ATENA – Personal consulting s.r.o.
Empire – jazyková škola
INFORMATION PLANET s.r.o.
InterStudy, s.r.o.
Manpower Slovensko s.r.o. – odborný garant sekcie PRO JOB
Oriflame
SAIA , n. o. – Slovenská akademická informačná agentúra
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Student Agency s.r.o.
Trexima
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
dm drogerie markt, s.r.o.
INDEX NOSLUŠ s.r.o.
SCIO

STREDNÉ ŠKOLY

Gymnázium Alejová 1, Košice
Gymnázium M. R. Štefánika, Námestie L. Novomeského 4, Košice
Gymnázium Opatovská 7, Košice
Gymnázium Park mládeže 5, Košice
Gymnázium Poštová 9, Košice
Gymnázium Šrobárova 1, Košice
Gymnázium Trebišovská 12, Košice
Súkromné gymnázium Katkin park II, Košice
Športové gymnázium, Tr. SNP 104, Košice
Premonštrátske gymnázium Kováčska 28, Košice
Konzervatórium, Exnárova 8, Košice
Obchodná akadémia Polárna 1, Košice
Obchodná akadémia Watsonova 61, Košice
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
Stredná odborná škola Gemerská 1, Košice
Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice
Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
Stredná priemyselná škola, Komenského 2, Košice
Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická Lermontovova 1, Košice
Stredná zdravotnícka škola Moyzesova 17, Košice
Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40, Košice
Súkromná sociálnoprávna akadémia, Jegorovo nám. 5, Košice
Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Požiarnická 1, Košice

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>