Vláda SR schválila takmer 10 miliónov eur pre Košice 2013

Vláda SR 29. apríla 2009 schválila materiál o financovaní podujatia Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) – Košice 2013. Prostredníctvom grantovej schémy Ministerstva kultúry (MK) SR je na programovú časť projektu vyčlenených 9 960 000 eur.

“Tento materiál je výsledkom zložitých niekoľkomesačných rokovaní s rôznymi ministerstvami a ďalšími participujúcimi subjektami. Je prvým z krokov pre úspešnú realizáciu projektu s celonárodným a európskym významom,” reagovala krátko po schválení uznesenia vlády riaditeľka EHMK – Košice 2013, n.o. Zora Jaurová, podľa ktorej schválená suma predstavuje len jednu tretinu celkových pôvodne plánovaných nákladov na programovú časť projektu. Košice 2013, n.o. uvažujú do roku 2014 vyčleniť na program 31 mil. Eur.

Podmienky čerpania finančných prostriedkov zo svojej grantovej schémy stanoví MK v spolupráci s realizátormi projektu. „Vzhľadom k doterajšej úzkej a efektívnej spolupráci s ministerstvom kultúry dúfame, že prostriedky budeme môcť čerpať už v priebehu tohto roka,” upresnila Alena Vachnová, výkonná riaditeľka neziskovej organizácie Košice 2013.

Finančnú dotáciu na realizáciu jedného z najväčších kultúrnych projektov v novodobých dejinách Slovenska privítal aj primátor mesta Košice František Knapík. „Vážim si rozhodnutie vlády, ktorá sa aj napriek finančnej kríze rozhodla podporiť projekt, ktorého ambíciou je rozvinúť kreatívny priemysel. Práve ten sa môže v čase krachujúcich priemyselných podnikov stať jedným z východisk zo súčasnej hospodárskej krízy. EHMK má oveľa hlbšie ambície, ako len zorganizovať niekoľko kultúrnych podujatí, je zameraný na dlhodobý rozvoj mesta prostredníctvom kultúry.”

Vláda vyčlenila účelové finančné prostriedky pre rozpočtovú kapitolu MK SR výhľadovo každoročne od roku 2009 do roku 2013, určených na podporu projektov mesta Košice – nositeľa titulu EHMK 2013 v celkovej výške na jednotlivé roky takto:

2009: 166 000 eur (5 mil. Sk)

2010: 1 162 000 eur (35 mil. Sk)

2011: 1 992 000 eur (60 mil. Sk)

2012: 3 320 000 eur (100 mil Sk)

2013: 3 320 000 eur (100 mil Sk)

Z materiálu vyplýva, že minister kultúry SR má v spolupráci s ostatnými ministerstvami do 30. júna 2009 vypracovať návrh mechanizmu financovania čiastkových investičných projektov súvisiacich s projektom Košice – EHMK 2013. Minister hospodárstva SR má do 31. decembra 2013 vytvoriť na základe schváleného národného projektu podmienky na propagáciu mesta Košice v rámci Komplexného plánu marketingovej komunikácie Slovenskej agentúry pre cestovný ruch na jednotlivé roky zapracovaním propagačno-prezentačných aktivít mesta Košice, nositeľa titulu EHMK 2013 a jeho projektových partnerov.

„Finančné zabezpečenie projektu je predmetom aktuálnych niekoľkomesačných rokovaní na rôznych úrovniach. Už teraz vieme povedať, že financovanie bude viaczdrojové. Na projekte EHMK by sa predbežne mali podieľať: štrukturálne fondy EÚ, mesto Košice, vláda SR, Košický samosprávny kraj (KSK), súkromní partneri a mestá KSK. Celkové odhadované náklady na projekt predstavujú 85 mil. eur,” dodala Z. Jaurová.

Príjmami neziskovej organizácie je vklad mesta Košice pri založení n.o. (16 597 eur / 500 000 Sk), príjmy z vlastnej činnosti, z podnikateľskej činnosti po zdanení, dary od fyzických a právnických osôb, dotácie z rozpočtu obce, štátu, finančné prostriedky poskytnuté zo štrukturálnych fondov apod.

Zuzana Lehotská,

komunikácia s verejnosťou a médiami, Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o.

zuzana.lehotska@kosice2013.sk

+421 55 685 42 99

+421 918 937 328

www.kosice2013.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>