Výzva pre začínajúcich podnikateľov

ERASMUS-LOGOs-03_SK_54f5ea0cbba27

Plánuješ začať s vlastným biznisom? / Alebo si s ním už začal a podnikáš menej ako 3 roky?

Chcel by si pracovať so skúsenými podnikateľmi v Európe?

Chcel by si rozvíjať svoje zručnosti a nápady v oblasti podnikania?

Si kreatívny a chceš si na tom postaviť kariéru? 

Tak sa prihlás na Erasmus pre mladých podnikateľov!

Nezisková organizácia Košice 2013, n.o.  spolu so 6 partnermi v rámci projektu EXCITE (Entrepreneurs eXchange for Innovations in Europe), ktorý sa sústreďuje na podnikanie v kreatívnych a kultúrnych odvetviach, sa stala súčasťou programu Erasmus pre mladých podnikateľov. Týmto pozývame všetkých mladých podnikateľov, aby nelenili a zúčastnili sa!

Erasmus pre mladých podnikateľov

 • je cezhraničný výmenný program, ktorý môže trvať 1-6 mesiacov a je určený pre proaktívnych nových podnikateľov, ktorí sa cez tento program budú spájať so skúsenými podnikateľmi hľadajúcimi čerstvý vietor vo svojom biznise.

Takáto spolupráca založená na vzájomnom učení sa ti ponúka:

 • možnosť založiť svoje vlastné podnikanie
 • možnosť podnikateľsky rásť
 • nové medzinárodné kontakty a väčší network
 • prístup k novému trhu
 • potenciálne spolupráce do budúcna
 • šancu získať nové vedomosti a zručnosti potrebné pre podnikanie
 • príležitosť inovovať a ďalej rozvíjať svoje produkty a služby

Čo ponúkame?

Tvoju žiadosť si prejdeme a uistíme sa, že v nej nič nechýba. Ak áno, budeme ťa kontaktovať a poskytujeme ti relevantný a konštruktívny feedback. Keď už je tvoja aplikačka úplná, tak ti začneme hľadať perfektný „match“ pre teba a tvoje podnikanie. Nájdeme ti ideálneho partnera, ktorý ti pomôže rozvíjať a zlepšiť tvoje aktivity v podnikaní.

Kto by sa mal prihlásiť?

 • tí, ktorí chcú začať podnikať
 • tí, ktorí podnikajú, ale menej ako 3 roky

(vekový limit neexistuje!)

Avšak! Noví podnikatelia by už mali mať jasnú predstavu o ich (potenciálnom) podnikaní, mali by mať jasno vo svojich plánoch a krokoch. Preto je potrebné spĺňať isté kritériá. Pozri si ich tu!

A čo vlastne môžeš robiť?

V podstate sa môžeš učiť od skúsených. Budeš mať možnosť:

 • sledovať svojho hosťujúceho podnikateľa a získať tak prehľad o jeho podnikaní a možnosť učiť sa z prostredia, v ktorom priamo budeš
 • poobzerať sa po nových príležitostiach pre svoje podnikanie
 • vylepšiť svoj podnikateľský plán
 • inovovať svoje produkty a služby
 • získať prehľad o rôznych možnostiach financovania svojho podnikania
 • nechať sa inšpirovať v brandingu, predaji, marketingu, či v iných oblastiach.

Avšak ty máš tiež čo ponúknuť! Poskytujúc svieži pohľad na prebiehajúce procesy, práve ty, ako externá, nezaujatá, no stále zapojená osoba, možeš poskytnúť užitočné návrhy na zlepšenie či zmenu.

A ako sa dá prihlásiť, kde dostať viac info?

____________________________________________________________________

Are you planning to start your business? / Are you an existing entrepreneur for less than 3 years? 

Would you like to work with experienced European entrepreneur abroad?

Would you like to develop your entrepreneurship skills or business idea?

Are you willing to build or already building your new business around your creative skills?

Apply now for the Erasmus for Young Entrepreneurs support!

 

Non-profit organisation Košice 2013 along with 6 partners within project EXCITE (Entrepreneurs eXchange for Innovations in Europe) has become a part of Erasmus for Young Entrepreneurs Programme focusing on the entrepreneurship in Creative and Culture Industries and we invite all the initiative and young entrepreneurs to participate.

Erasmus for Young Entrepreneurs

 • is a cross-border exchange programme of length between 1 -6 months aimed for proactive and new entrepreneurs who will be matched with experienced entrepreneurs looking for a fresh air in their businesses on the other.

This collaboration based on the partnership and mutual learning gives you:

 • the experience to establish and grow your own business,
 • new international contacts and wider networks,
 • access to and experience on the new market,
 • potential further cooperation opportunities,
 • chance to gain new knowledge and skills needed for running their own businesses,
 • opportunity to innovate and further develop your products and services.

What we provide?

We will process your application and make sure that it contains everything required. Right after that we will start looking for a perfect match for you and your business. We will find you an ideal partner who will help you to develop and improve your business activities.

Who should apply?

 • people who want to start their own business or
 • already existing entrepreneurs for less than 3 years (there is no age limit)

New entrepreneurs are expected to have a clear idea of their (potential) business, plans and action steps. Thus, you should fulfill certain requirements! Check them out here.

What can you do?

Basically, you can learn from experienced. You will have a chance:

 • to shadow the host entrepreneur, so you will get an insight into his business and learn from an entrepreneurial environment you will be in,
 • to look for new business opportunities,
 • to improve your business plan,
 • to innovate your products and services,
 • to take a deeper look into different ways of financing small businesses,
 • and to get inspired in branding, sales, marketing or other fields.

And you have what to offer, too. Taking a fresh look at existing and running business operations and processes, you, as an external, unbiased but still somewhat involved person, can give some useful suggestions what to improve or change.

How to apply and where to get more info?

For more information about how to apply:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>