- Základné info

Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o.

Mesto Košice po úspešnej prezentácii projektu spracovaného pod názvom „Košice Interface 2013“ projektovým tímom mesta Košice získalo titul Európske hlavné mesto kultúry 2013. Projekt „Košice Interface 2013“ bol dňa 25.10.2007 v jeho základnej štruktúre schválený Mestským zastupiteľstvom v Košiciach a následne jeho rozhodnutím vo forme Uznesenia MZ č. 279.

Mesto Košice založilo neziskovú organizáciu predovšetkým za účelom prípravy, realizácie, monitoringu a hodnotenia projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 a súvisiacich činností a projektov podľa projektu Košice Interface 2013 schváleného medzinárodnou výberovou komisiou dňa 9. septembra 2008 v Bratislave. Mesto Košice založilo neziskovú organizáciu, schválilo jej zakladaciu listinu a štatút, menovalo členov správnej rady a dozornej rady a menovalo riaditeľa uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 701. Obvodný úrad Košice zaregistroval neziskovú organizáciu dňa 23. decembra 2008 pod názvom Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. (skrátený názov Košice 2013, n.o.) a pridelil jej IČO 3558 3461. Článok III. Zakladacej listiny vymedzuje druh všeobecne prospešných služieb, na ktoré sa nezisková organizácia zakladá takto:

a) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
b) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
c) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
d) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
e) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Správna rada:

1. MUDr. Richard Raši, MPH., PhD. – predseda
2. MUDr. Renáta Lenártová
3. MUDr. Marek Vargovčák
4. Doc.Ing.arch. Juraj Koban
5. Mgr.art Ľubica Blaškovičová
6. Ing. Ľudovít Demian
7. Gabriel Horal
8. Norbert Schürmann
9. Monika Mihoková
10. Ing. Ondrej Bernát
11. JUDr. Pavel Hagyari
12. Janka Motyčková
13. Pavol Demeš

Dozorná rada:

Ing. Štefan Lasky – predseda Dozornej rady
Mgr. Jozef Andrejčák
Marián Gaj

Riaditeľom

neziskovej organizácie Košice 2013 je Ing. Ján Sudzina. /životopis/.

Umeleckým riaditeľom je PhDr. Vadimír Beskid.

Základné údaje:

Adresa:

Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o.
Kukučínova 2
040 01 Košice

IČO: 3558 3461
ICDPH: SK2022737871
DIČ: 202 273 7871
Číslo účtu: 0558235001/5600 DEXIA Banka
Tel. +421 55 68 54 299
Fax. +421 55 69 64 279
Web: www.kosice2013.sk
E-mail: office@kosice2013.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>