Domov » Príspevky označené » konferencia PLACE!

Mladí ľudia vedia ako zatraktívniť mesto

\ \

Mladí ľudia vedia ako zatraktívniť mesto

Košice sú od štvrtka platformou na výmenu skúseností s tvorivosťou, kultúrou, turizmom a prácou s komunitami. Dvojdňová konferencia PLACE! spája ľudí, ktorí sú ochotní zdieľať svoje poznatky, vzdelávať sa, sú otvorení novej spolupráci s cieľom zviditeľnenia a zveľadenia mesta Košice.